28 Route de Chailly - 77930 Perthes
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Judo – Les techniques

TE-WAZA : Les techniques de bras ipon-seoi-nage kata-guruma kushiki-daoshi morote-gari morote-seoi-nage tai-otoshi te-guruma sukui-nage uki-otoshi KOSHI-WAZA : Les techniques de hanche hane-goshi harai-goshi koshi-guruma o-goshi tsuri-komi-goshi uki-goshi ushiro-goshi utsuri-goshi ASHI-WAZA : Les techniques de jambes ashi-guruma de-ashi-barai harai-tsuri-komi-ashi…

Lire la suite